Wirusoochrona - akcja informacyjna

W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Działania edukacyjne są realizowane wśród dzieci w celu:

 • wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
 • wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej,
 • nabycia określonych umiejętności,
 • oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Realizowana w 2021 roku na terenie woj. śląskiego akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania prowadzone przez nauczycieli są realizowane wokół zagadnień:

 • Prawidłowej higieny rąk,
 • Podstawowych zasad postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa,
 • Podstawowych zasad zdrowego stylu życia – prawidłowego odżywiania, aktywność fizycznej,
 • Innych zasad higienicznych (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Nasze działania obejmują również:

 • Promocję podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk,
 • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
 • Zachęcenie i zwrócenie uwagi rodziców na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych.