REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Szanowni Rodzice,

zapraszamy do składania dokumentacji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz na podstawie:
 
- Zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 20.01.2021 r. , które zawiera harmonogram postępowania rekrutacyjnego ,

- Uchwały nr 204/XXVI/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28.03.2017 r.  dotyczącą kryteriów.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na Naszej stronie internetowej i w Przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Przedszkola
Iwona Donocik
 
 
 
Szanowni Rodzice,
 
Proszę Rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie o pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w dniach od 29 marca 2021 r. do 02.04.2021 r. poprzez:
1. pobranie druku oświadczenia ze strony internetowej przedszkola,
2. przesłanie zeskanowanego dokumentu opatrzonego podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych na adres mailowy przedszkola: ppiskrzyczyn@debowiec.cieszyn.pl
 
Z wyrazami szacunku
 
Dyrektor Przedszkola
Iwona Donocik