REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2019/2020

Szanowni Rodzice,

zapraszamy do składania dokumentacji rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz na podstawie:
 
- Zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29.01.2019 r. , które zawiera harmonogram postępowania rekrutacyjnego ,

- Uchwały nr 204/XXVI/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28.03.2018 r.  dotyczącą kryteriów.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na Naszej stronie internetowej i w Przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Przedszkola
Iwona Olszówka