Przyjaciele Przedszkola

Wyróżnienie „Przyjaciel Przedszkola” zostało ustanowione w przedszkolu w 2005 roku.
Od tego momentu corocznie grono pedagogiczne wspólnie z Radą Rodziców wyróżnia osoby lub instytucje, które w szczególny sposób uczestniczą w życiu przedszkola, wspierają jego rozwój, promują działania dzieci i na rzecz dzieci, przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji małego dziecka.
 


W minionych latach Przedszkole uhonorowało tytułem Przyjaciel Przedszkola:

Firma EUROVIA
RECTUS Poska Spółka z o.o. z siedzibą w Gumnach
Pana Karola Chwastka - właściciela firmy P.P.U.H. Karol Chwastek w Dębowcu
Panią Krystynę Woźniak - właścicielkę sklepu spożywczego w Iskrzyczynie
Pana Remigiusza Jankowskiego - dyrektora GZOSiP w Dębowcu
Panią Mariolę Wrzos - nauczycielkę SP w Iskrzyczynie
Panią Sylwię Kojma - właścicielkę zakładu fryzjerskiego w Iskrzyczynie.                                                Pana Józefa Śniegoń - Sołtysa Sołectwa Iskrzyczyn                                                                                            Państwo Grażynę i Jerzego Gluzów właścicieli Firmy Ekochron w Ogrodzonej