Kadra

 mgr Małgorzata Śniegoń - dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, katecheta religii katolickiej

mgr Beata Kłopacz - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca, gimnastyka korekcyjna

mgr Justyna Boberda-Bocek - nauczyciel wspomagający, logopeda

mgr Maria Nosal - nauczyciel języka angielskiego

mgr Krzysztof Śledziński - katecheta religii ewangelickiej

mgr Dorota Prysak - psycholog, pedagog specjalny