Informacje dla rodziców

Przedszkole otwarte jest w godzinach: 
7.00 - 16.00

 

W tym czasie zapewniamy dzieciom trzy posiłki:
9.00 - śniadanie
12.00 - obiad
14.00 - podwieczorek

 

KOSZT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


Stała opłata miesięczna :
Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi : 1,00 złoty

(Opłata nie dotyczy dzieci realizujących obowiącek rocznego przygotowania przedszkolnego)

Stawka dzienna wyżywienia:
I posiłek / obiad / 3,30 zł
II posiłki / śniadanie i obiad / 5,20 zł
III posiłki / śniadanie, obiad i podwieczorek / 6,50 zł

 

Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

należy uiścić do 15 -go dnia każdego miesiąca

 przelewem na konto Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie

Nr konta: BS SKOCZÓW   32 8126 0007 0003 7471 2000 0010

 

ABY DZIECKO CHCIAŁO BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM

1. Ustalmy dziecku regularny tryb życia oraz rytm dnia
2. Uczymy je samodzielności w ubieraniu, jedzeniu, zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, korzystania z przyborów
3. Szukamy towarzystwa znajomych mu rówieśników
4. Przygotowujemy dziecko do podejmowania różnorodnych zadań związanych ze współżyciem w grupie rówieśniczej, samodzielnym pokonywaniu trudności

5. Tworzymy jak najwięcej okazji do spotkań z osobami spoza najbliższej rodziny
6. Rozmawiamy z dzieckiem, udzielając odpowiedzi na nurtujące je pytania, pozbawiajmy lęku,obaw, niepewności
7. Przyjmujemy postawę akceptującą fakt rozstania z nim w przedszkolu
8. Nie przeciągamy momentu rozstania
9. Wymieniamy informacje o przebiegu adaptacji dziecka z nauczycielką

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 - 8.40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne, dokańczanie prac z poprzedniego dnia, oglądanie książek, podejmowanie zabaw i gier dydaktycznych, zabawy z wyboru dzieci, praca indywidualna. 
8.40 - 9.00 Prace porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabiegi higieniczne
9.00 - 9.30 Śniadanie, przygotowanie do zajęć.
9.30 - 11.00 Zajęcia z całą grupą lub z podziałem na zespoły w sali lub w ogrodzie z zakresu wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania z uwzględnieniem 10 min przerwy pomiędzy jednostkami metodycznymi, zabawy ruchowe. 
11.00 - 11.40 Spacery, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne, gry terenowe, zabawy i gry stolikowe, zabawy z elementem śpiewu. 

11.40 - 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 Obiad, sprzątanie po posiłku.
12.30 - 13.45 Leżakowanie
13.45 - 14.00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
14.00 - 14.15 Podwieczorek
14.15 - 16:00 Gry i zabawy w sali lub na powietrzu, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z książką, ćwiczenia graficzne,
kolorowanki, gry i zabawy z prawidłami.
 

 

Konto bankowe
Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Iskrzyczynie

 

BGŻ BNP Paribas: 29 1600 1462 1878 9085 8000 0001