Dokumenty

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Przedszkola, Goście! 
W niniejszej zakładce znajdziecie dokumenty regulujące działalność przedszkola.